ฟรี! สัมมนาออนไลน์ ขายสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วย Amazon.com

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ 

ายสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกด้วย Amazon.com  

บันทึกสัมมนาสด! ตลอด 1 ชั่วโมง 45 นาที เรียนรู้การเริ่มต้นการขาย Amazon เข้าใจแบบง่ายๆ ฟังสบายๆ เหมือนอาจารย์ Benz อยู่ข้างๆคุณ!

สิ่งที่คุณจะได้จากสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ 

1. เข้าใจตลาด Amazon ว่าจะทำเงินได้อย่างไร? 

2. วิธีการคิดจะขายสินค้าบน Amazon อย่างยั่งยืน 

3. วิธีการขายสินค้าโดยไม่ต้องสต๊อกของ 

4. วิธีการรับเงินการขายผ่านเว็บไซต์ Amazon 

5. 8 เทคนิคขายให้ประสบความสำเร็จบน Amazon


ฟรี! สัมมนาออนไลน์นี้จัดให้สำหรับคุณโดยเฉพาะ และลิงค์ที่เข้ารับฟังนี้จะหมดอายุภายใน?

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds